RLOs

English version

Apakah Objek Pembelajaran Boleh Diguna Semula (Reusable Learning Object, RLO)?

Sumber e-pembelajaran ACoRD direka khusus berdasarkan prinsip-prinsip ‘objek pembelajaran boleh diguna semula’ atau RLO. Ini merupakan sumber berasaskan web yang lengkap, yang terdiri daripada campuran elemen multimedia seperti audio, teks, gambar dan video, yang melibatkan pelajar dalam pembelajaran interaktif melalui penggunaan aktiviti dan penilaian.  Ia mewakili lebih kurang 15 minit aktiviti pembelajaran. RLO dibangunkan menggunakan rangka kerja ASPIRE yang bertujuan memaksimumkan penyertaan dan mewujudkan penerapan rasa pemilikan bersama bahan-bahan yang dihasilkan. Proses tersebut lazimnya dimulakan dengan pelaksanaan bengkel bagi penetapan skop projek dan pembentukan pasukan. Bengkel kami melibatkan pelbagai kumpulan pihak berkepentingan, termasuk tutor, pelajar, pekerja penjagaan kesihatan, ahli teknologi pembelajaran, pengguna perkhidmatan kesihatan dan penjaga. RLO merupakan kaedah yang hebat untuk berkongsi kisah dan kepakaran anda.

RLO ACoRD

ACoRD  akan menyediakan reka bentuk repositori RLO mengikut gaya repositori HELM Open yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Repositori ACoRD sedang dalam pembangunan dan satu versi alfa boleh didapati di: www.acord.my

22 RLO akses terbuka sedang dicipta dalam projek ACoRD, yang boleh berkembang seiring dengan peningkatan kapasiti untuk menghasilkan sumber digital yang berkualiti tinggi. Kemajuan RLO tersebut boleh didapati di reka bentuk repositori ACoRD: www.acord.my